Green ICT Project

Projekt „Bars Elekter Green ICT rohetehnoloogia projekt“ on saanud toetust Norra Green ICT programmi raames.

Käesoleva projekti tegevused on suunatud uuenduslike IKT-komponentidega toodete ja teenuste arendamisele, mille tulemusena väheneb süsihappegaasi emissioon transpordi valdkonnas. Projekt omab suurt positiivset keskkonnamõju läbi CO2 heitmete vähenemise.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Projektieesmärk on vähendada CO2 emissiooni transpordi valdkonnas. Projektitulemusena töötatakse välja tänapäevane IKT-komponendiga elektrikilbi lahendus, mis võimaldab laevadel ühenduda kõrgepinge kaldaühendussüsteemi ning seeläbi kaotada laevade abisüsteemide CO2 heitmed sadamapiirkonnast täielikult ning vähendada CO2 emissiooni diisellaevadel.

Toetuse summa: 71 434,25 eurot

The project “Bars Elekter Green ICT green technology project” has received support within the Norwegian Green ICT program.

The activities of this project are aimed at the development of products and services with innovative ICT components, because of which the emission of carbon dioxide in the field of transport will decrease. The project has a large positive environmental impact through the reduction of CO2 emissions.

Objective and results of the project:

The project goal is to reduce CO2 emissions in the field of transportation. As a result of the project, a modern switchboard solution with an ICT component will be developed, which allows ships to connect to the high-voltage shore connection system and thereby eliminate the CO2 emissions of the ships’ auxiliary systems from the port area and reduce CO2 emissions on diesel ships.

Grant amount: 71,434.25 euros

For further information please contact:

Mihhail Upadosev
Marketing and Development Manager
Bars Elekter OÜ
Mob +372 56866846
Phone +372 610 2020
E-mail m.upadosev@blrt.ee